Hoppa till huvudinnehåll
Alla samlingarSolpaneler 🌞Solproduktion☀️
Spotpriset- Vad händer när det ligger på minus?
Spotpriset- Vad händer när det ligger på minus?
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Ibland ligger spotpriset på minus, vad händer egentligen då med den el som du förbrukar och producerar? 🤔

Minuspriser inträffar när det finns för mycket el i elnätet. Då finns det risk för att elnätet blir överbelastat med el och då sänks spotpriserna. 📉

När spotpriset ligger på minus så får du som kund inte betalt för den el som du förbrukar. Detta på grund av att man betalar omkostnader för den elen som du använder. Så elen i sig är gratis men avgifterna för din elanvändning behöver fortfarande betalas då dessa inte påverkas av negativa spotpriser.

De omkostnader som du betalar för din elanvänding är:

  • Elcertifikat (till aktuellt marknadspris)

  • Ursprungsgarantier (till aktuellt marknadspris)

  • Balansansvar och obalanskostnader

  • Avgifter till eSett, NordPool och Svenska Kraftnät

  • Omkostnader för inköp av elen

Omkostnader är en kostnad som alla elleverantörer har. Utöver dessa kostnader så behöver du även betala nätavgifter till ditt nätbolag.

När du som har solceller producerar el under timmar med minuspriser så behöver man tyvärr betala det spotpriset för timmen som du säljer tillbaka el till elnätet. I och med att elnätet har för mycket el under dessa timmarna så blir du alltså debiterad för den el som du säljer då det inte finns någon efterfrågan.

Fick du svar på din fråga?