Gå till Greenely

Vi erbjuder ett timprisavtal som innebär att man kan påverka sitt elpris. Timprisavtal är den enda typen av avtal vi erbjuder, vilket innebär att man inte kan binda vårat avtal inför vintern eller ändra avtalsformen.

Elpriset varierar varje timme vilket innebär att man kan undvika pristopparna och nyttja lågpristimmarna genom att flytta ens förbrukning. Det innebär att ens elpris är unikt för din förbrukningsprofil. Ditt aktuella elpris hittar du under elavtalsfliken ⚡ i appen.

Så här beräknas din fakturerade kostnad:

Summan av [Förbrukning för varje timme x elpriset för samma timme]

Snittpriset som redovisas är ett så kallat viktat medelvärde vilket beräknas så här:

Summan av [Förbrukning för varje timme x elpriset för samma timme] delat med antalet kilowattimmar för perioden.

Snittpriset varierar alltså beroende på vilken tid på dygnet du förbrukar mest el, är det under dygnets billigare timmar kommer du ha ett lägre snittpris än om du förbrukar med under dygnets dyrare timmar.


Med Greenelys elavtal får du ett elpris till självkostnadspris, alltså inga påslag.


I självkostnadspriset per kWh ingår:

  • Börsens elpris (varierar varje timme)

  • Elcertifikat (till aktuellt marknadspris)

  • Balansansvar (till aktuellt marknadspris)

  • Avgifter till eSett, NordPool och Svenska Kraftnät

  • Omkostnader för inköp av elen

Elpriset i appen inkluderar moms och övriga avgifter utöver spotpriset. Avgifterna ovan varierar varje månad och är en del av elpriset oavsett leverantör.

Fick du svar på din fråga?