Alla samlingar
Greenelys elavtal & elhandel ⚡️
Vad är skillnaden på timpris, rörligt elavtal och fast elavtal?
Vad är skillnaden på timpris, rörligt elavtal och fast elavtal?

Elskolan - här går vi igenom olika former av elavtal

Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Man kan säga att det finns tre sorters avtal, fast pris, rörligt pris och timdebitering där vi på Greenely enbart erbjuder timdebitering. Med Greenelys timdebitering betalar du som kund endast självkostnadspris för el och omkostnader för elhandeln.

Självkostnadspriset omfattas av de delar som är utöver det enskilda spotpriset, vilket alla elhandlare har.

I självkostnadspriset per kWh ingår:

  • Börsens elpris (varierar varje timme)

  • Elcertifikat (till aktuellt marknadspris)

  • Ursprungsgarantier till aktuellt marknadspris

  • Balansansvar och obalanskostnader Avgifter till eSett, NordPool och Svenska Kraftnät

  • Omkostnader för inköp av elen

Timdebitering

Den mest marknadsmässiga typen av avtal är timdebitering. I dag är elnäten så “smarta” att det går att ta betalt på ett sätt som gör att kunderna betalar det faktiska priset för el, som varierar timvis under dygnet. Våra kunder får veta vad elen kommer att kosta under innevarande och nästkommande dag och kan på så sätt välja att förbruka elen när den är billigare. Det tjänar kunden själv direkt på men indirekt innebär det också att elnätet avlastas när efterfrågan på el är som störst. En win-win helt enkelt!

Rörliga elavtal

Rörliga avtal betyder inte, som man kanske kunnat tro, att kunderna betalar priset som gäller en viss timme utan priset beräknas istället på ett genomsnitt av elpriset en viss period. När tidningarna skriver att det blir “rekordpriser på fredag morgon” är det inte mycket man som kund med rörlig avtal kan göra för att skydda sig från prisökningen.

Fasta elavtal

Vid fasta priser kan man se det som att elkunderna “slår vad” med elhandelsbolaget om priset under avtalstiden. Om det faktiska priset på el blir högre än det avtalade priset vinner kunden och elbolaget förlorar, och vice versa. Eftersom avtalen löper under lång tid tar elhandelsbolagen dessutom ut ett högre pris för att skydda sig mot variationer i elpriserna. Som kund kan man inte göra några förändringar i sitt beteende, utöver att använda mindre el, för att sänka sina kostnader.


Var detta intressant läsning? Klicka gärna på våra andra artiklar nedan.

Fick du svar på din fråga?