Alla samlingar
Fakturering  💰
Vad ingår i Greenelys självkostnadspris?
Vad ingår i Greenelys självkostnadspris?
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Greenely erbjuder ett så kallat timprisavtal där du som kund betalar endast självkostnadspris för el och omkostnader för elhandeln.

Självkostnadspriset omfattas av de delar som är utöver det enskilda spotpriset, vilket alla elhandlare har. I självkostnadspriset per kWh ingår:

  • Börsens elpris (varierar varje timme)

  • Elcertifikat (till aktuellt marknadspris)

  • Ursprungsgarantier till aktuellt marknadspris

  • Balansansvar och obalanskostnader

  • Avgifter till eSett, NordPool och Svenska Kraftnät

  • Omkostnader för inköp av elen

Fick du svar på din fråga?