Gå till Greenely

Vill du teckna Greenelys elavtal?

  • Logga in i appen och klicka på Blixt-ikonen ⚡ längst ner i mitten av skärmen och följ instruktionerna.

  • Eller signa upp via hemsidan här.

Det här är Greenelys elpris

Greenely erbjuder el till självkostnadspris. Elpriserna följer spotpris från Nord Pool och varierar varje timme. Du får ett unikt spotpris per kilowattimme baserat på när din elförbrukning har skett.

Elpriset baseras på Greenelys faktiska inköpspris där du som kund köper el till ett självkostnadspris som inkluderar kostnaden för el, börsens elpris (varierar varje timme), elcertifikat (till aktuellt marknadspris), balansansvar och obalanskostnader, avgifter till eSett, NordPool och Svenska Kraftnät och omkostnader för inköp av elen.

Du kan välja att betala en månadsavgift på 69 kr eller en årsavgift på 588 kr. Du får inte en del av årsavgiften återbetalad om du väljer att avsluta elavtalet i förtid.

Vårt intresse ligger på att få dig som elkund att förbruka så lite så möjligt.

Fick du svar på din fråga?