Alla samlingar
Greenely-appen 📱
Vad ingår i appens elpris?
Vad ingår i appens elpris?
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Elpriset i appen är ditt unika spotpris som vi beräknat utifrån din elförbrukning.

Elpriset inkluderar alltså inte omkostnader för att köpa in elen.

Detta innehåller bland annat börsens elpris (varierar varje timme), Elcertifikat (till aktuellt marknadspris), Ursprungsgarantier märkta till aktuellt marknadspris, Balansansvar och obalanskostnader, Avgifter till eSett, NordPool och Svenska Kraftnät samt omkostnader för inköp av elen som tillkommer utöver spotpriset till självkostnadspris.

I appen kan du själv ställa in om du vill inkludera moms eller inte på tre olika prisgrupper:

  • Spotpris

  • Kostnad för köpt el

  • Intjänat på såld el

Spotpris representeras i linjegraferna som visar Nordpools spotpris.

Kostnad för köpt el och Intjänat på såld el är alla priser och kostnader som är direkt kopplade till din historiska förbrukning eller produktion.

Du kan ändra inställningarna för moms under Inställningar>Elpriser.

Fick du svar på din fråga?