Alla samlingar
Fakturering  💰
Varför är det så många olika fakturarader på min faktura? Vad innebär dom?
Varför är det så många olika fakturarader på min faktura? Vad innebär dom?
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Nedan går vi igenom hur du ska tolka din faktura och de olika specifikationerna för redovisad elkostnaden, informationen kommer även att finnas på din faktura.

Elkostnad

Detaljerad förklaring till samtliga fakturarader följer nedan.

  • Spotpriset är marknadspriset på el från elbörsen Nord Pool. Spotpriset varierar varje timme och innevarande dygns spotpriser fastställs dagen innan. Månaden har 720 timmar som har sitt egna unika spotpris vilket på fakturan visas som ditt snittpris för månaden.

  • Elcertifikat prissätts enligt den grundläggande principen om utbud och efterfrågan. Elcertifikatsystemet infördes den 1 maj 2003 med syftet att öka elproduktion från förnybara energikällor i Sverige.

  • Ursprungsgarantier måste alla elhandlare köpa in för den elen som säljs för att bevisa ursprungen på var elen har producerats. I januari var det enbart förnybar energi och från 1 februari erbjuder vi en energimix av sol, vind, vatten och kärnkraft

  • Balansavgifter (Balansansvar, Obalanskostander, Svenska kraftnät, eSett & Nord Pool) Balansansvar är en avgift som vi betalar till vår balansansvariga för att säkerställa att alla Greenelys kunder har el tillgängligt dygnet runt. Obalanskostnader är en kostnad som uppstår från differensen mellan våra elprognoser och kundernas faktiska elförbrukning vilket inkluderar avgifter Svenska Kraftnät och eSett. Slutligen ingår även en avgift till Nord Pool för att kunna köpa och sälja el.

  • Omkostnader för inköp av el är administrativa avgifter direkt relaterade till inköp, drift och hantering av elaffären inklusive systemkostnader.

Fick du svar på din fråga?