Gå till Greenely

Om du har solpaneler och är Greenely-elkund har du möjlighet att tjäna pengar på din solel. Vi ersätter den solel som du själv inte använder för Nord Pools spotpris i just ditt elområde plus 5 öre i påslag, utan månadsavgift.

Fick du svar på din fråga?