Alla samlingar
Greenely-appen 📱
El-data
Förändringar kring 15 minutersavläsning
Förändringar kring 15 minutersavläsning

Från och med 1a november 2023 kommer timavläsning tas bort och ersättas med 15-minutersavläsning.

Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Från och med 1a november 2023 kommer timavläsning tas bort och ersättas med 15-minutersavläsning.

Hur kommer det påverka mig som använder appen?

Beroende på nätbolag kan det bli vissa glapp i rapporteringen av data. Denna förändring är något som påverkar hela Sverige, och nätbolagen har tusentals mätare som behöver ställas om innan dom kan skicka data till oss på nytt. I samband med detta kan det innebär att den vanliga 12 dagars perioden kan överskridas, men i detta fall kan vi inte göra något mer än att invänta att nätbolaget har ordnat allting som behövs inför detta byte.

Vi beklagar om du råkar bli en av kunderna som saknar sin data längre än 12 dagar, men vi ber er att ha överseende med detta och invänta att datan inkommer till appen igen.

Behöver fullmakten förnyas?

Nej, fullmakterna som signerats i appen behöver inte signeras på nytt! Du som kund behöver alltså itne göra något annat än att avvakta att datan inkommer till appen.

Varför 15 minuters avräkning?

  1. Mer exakt avläsning: Med mer frekventa avläsningar kan elkostnaden bli mer rättvis, eftersom den bättre speglar den faktiska förbrukningen.

  2. Flexibilitet: Möjligheten för konsumenter att anpassa sin förbrukning efter prisvariationer kan förbättras, vilket kan leda till ekonomiska besparingar.

  3. Effektivare elnät: Snabbare avräkningsintervaller kan bidra till att balansera elnätet mer effektivt, vilket är viktigt för integrationen av förnybar energi och för elsystemets stabilitet.

Behöver jag ändra något på min mätare?

Många med timavläsning idag har redan en mätare som automatiskt går att ställa om till 15-minutersavläsning 1a november av nätbolaget. Om du är osäker på vilken typ av mätare du har är det något du kan hitta på avtalet med ditt nätbolag, eller alternativt kontakta nätbolaget för svar på den frågan. Vi som elhandlare har inte hand om mätaren, och kan inte heller se hos oss vilken typ av mätare du har.

Hur påverkar detta mitt elavtal?

Detta kommer inte att påverka ditt elavtal, utan elavtalet kommer fortfarande vara baserat per timme och är inget som kommer påverka dig som kund. Det finns en plan att börja med kvartsbaserade priser någon gång under 2024. Mer info kring eventuell förändring kring avtalen kommer att skickas längre fram!

Här är en länk till Svenska Kraftnät om man vill läsa mer ingående om denna förändring.

Fick du svar på din fråga?