Gå till Greenely

När du tecknar dig på elavtalet genom vår app eller hemsida ger du Greenely fullmakt att kontakta ditt nuvarande elbolag och avsluta ditt befintliga avtal. Detta är dock en process som kan dra ut på tiden. Först skickas fullmakten till ditt elnätsbolag, när de besvarat fullmakten skickas den vidare till din elleverantör. Det finns inga regleringar kring hur snabbt varken nät- eller elbolagen behöver hantera en fullmaktsförfrågan.

Du kan alltid påskynda processen genom att kontakta din elleverantör och kolla upp bindnings- och uppsägningstid samt även anläggnings-ID (börjar på 735999 och finns på din elnätsfaktura). För att vi ska kunna ordna det behöver du skicka nödvändig information till oss på support. Därefter kan vi sätta igång avtalet manuellt!

Fick du svar på din fråga?