Alla samlingar
Greenely-appen 📱
El-data
När månads/timdata kommer
När månads/timdata kommer

Kort summering om när du kan förvänta dig att data finns tillgängligt

Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Hej!

Som du kanske redan vet så får Greenely tillgång till månads och timupplöst data via ditt elnätsbolag efter att du har gett ditt samtycke (via fullmakten). Nedan summerar vi vad som gäller:

Månadsdata

Månadsdata kommer vanligen in först och är i de flesta fall den upplösning som finns tillgängligt historiskt (enbart enstaka elnätsbolag som har timdata sedan tidigare).

  • Förväntad väntetid: 1-3 veckor

  • Vissa elnätsbolag skickar månadsdata historiskt i samband med att timdata finns tillgängligt. Se väntetid för timdata.

Timdata

De större majoriteten av Sveriges elnätsbolag och elmätare samlar inte in timdata idag. Genom att de får fullmakten från dig (via Greenely) så måste de ställa om mätaren/systemet (utan kostnad för dig) för att börja samla in och spara data på timnivå. Elnätsbolagen skickar vanligen data på daglig basis, men kan ibland dröja någon dag till.

  • Förväntad väntetid: 2-9 veckor

  • Enligt lag har elnätsbolagen max 90 dagar på sig att ordna fram timdata. Om det överstiger 90 dagar så påbörjas en rättslig process mot elnätsbolaget i fråga.

  • Vissa elnätsbolag (notera fåtal) har timdata sedan tidigare och kan därmed skicka data snabbare och även historisk data på timnivå.

Vad Greenely gör

  • Visualiserar data i appen så fort den skickats från elnät

  • Kontinuerliga påminnelser till elnätsbolaget för att påskynda eller få statusuppdateringar.

  • Kontinuerlig dialog om hur processen internt hos elnätsbolagen kan förenklas.

  • Samtal med myndigheter och lagstiftare för att sätta högre krav på transparens och kortare ledtider gentemot Sveriges elkunder.


Ge oss gärna återkoppling genom att klicka på figurerna nedan. 

Fick du svar på din fråga?