Gå till Greenely

Summering av villkoren:

  • Greenely kan hantera leveranstörsbytet från din nuvarande elleverantör,

  • Elpriset består av Greenelys rörliga kostnader för inköp av el (timmätt) samt en fast månadsavgift,

  • Den fasta och den rörliga avgiften debiteras i efterskott varje månad,

  • Uppsägningstid 14 dagar - ingen bindningstid!

  • Hantering av personuppgifter enligt rådande lagstiftning. 

Du hittar avtalsvillkoren för Greenelys elhandel via länken nedan:

Med vänlig hälsning,
Fredrik Hagblom, Produktägare

Fick du svar på din fråga?