Alla samlingar
Greenelys elavtal & elhandel ⚡️
Elavtal
Varför har Greenely infört kärnkraft i energimixen?
Varför har Greenely infört kärnkraft i energimixen?
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Den el du förbrukar och som kommer ut ur ditt eluttag kan komma från olika energikällor.

Vi kommer att fortsättningsvis köpa in ursprungsgarantier från en mix av förnybara energislag från produktionskällor såsom vatten, vind och sol. Dock kommer vi nu också köpa in ursprungsgarantier från kärnkraft. Ursprungsgarantier är ett verktyg som skapar incitament för elproducenter att ta fram mer förnybar energiproduktion, då den oftast är mer kostsam. Historiskt är priset för ursprungsgarantier för kärnkraft lägre än andra källor såsom vind och vatten. Därför kommer elpriset förmodligen bli lägre för dig och våra andra kunder.

För varje kWh som produceras i Sverige skapas det ursprungsgarantier. Dessa säljs sedan på en öppen marknad (finns också bilaterala avtal). Efterfrågan på ursprungsgarantier avgör priset. Förnybara energikällor har större efterfrågan vilket gör att priserna är högre för dessa ursprungsgarantier. Vi som elleverantör matchar förbrukningen från våra kunder och köper därefter in samma mängd ursprungsgarantier.

Fick du svar på din fråga?