Hur fungerar smart elbilsladdning?

Spara pengar och minska belastningen på elnätet med Greenelys funktion Smartladdning!

Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Greenely har utvecklat smart teknik som gör att laddningen av din elbil genomförs under de billigaste timmarna på dygnet - helt automatiskt via vår app kombinerat med elavtalet. Detta innebär att du kan spara upp till 50 % av elkostnaderna på din elbilsladdning.

Med hjälp av vår funktion kan du koppla upp din elbil för att dra nytta av att varje timme på dygnet har olika elpriser och då automatiskt ladda din elbil när elen är som billigast. Detta fungerar på så sätt att när du kopplar in bilen första gången laddar Greenely den i ett par minuter för att kalibrera laddhastigheten. Genom detta lär sig funktionen hur mycket tid som behövs för att nå önskad batterinivå. Baserat på detta skapas en schemaläggning av laddningen baserat på de billigaste eltimmarna innan du önskar att laddningen är färdigställd.

Med hjälp av denna styrning hjälps vi tillsammans åt att också minska belastningen på elnätet när elbehovet är som störst vilket minskar användningen av “peak-energi” som ofta innebär energi från kol- och gaskraftverk. På så sätt laddar du inte din elbil med energi från dessa källor utan i så stor utsträckning som möjligt med förnyelsebar och fossilfri energi direkt från elnätet.


Fick du svar på din fråga?