Gå till Greenely

Du kan antingen välja att betala fast månadsavgift för Greenelys timprisavtal (69 kr inkl. moms, sammanlagt 828 kr för 12 månader), eller en årsavgift, sammanlagt 588 kr inkl. moms). Du blir inte bunden i 12 månader om du väljer årsavgiften, dock får du inte en del av årsavgiften återbetald om du väljer att avsluta avtalet med oss innan 12 månader.

Fick du svar på din fråga?