Nedan har vi sammanställt de vanligaste frågorna om Greenelys elavtal. Vi hoppas att du hittar svar på dina frågor annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss via appen eller på [email protected].

Vill du teckna Greenelys elavtal? Logga in i appen och klicka på Blixt-ikonen ⚡ längst ner i mitten av skärmen och följ instruktionerna.


Vad är Greenelys elpris?

Greenely erbjuder 100% förnyelsebar el märkt med Bra Miljöval till inköpspris. Elpriserna följer spotpris från Nord Pool och varierar varje timme. Du får ett unikt spotpris per kilowattimme baserat på när din elförbrukning har skett.

Vi tar inga marginaler på elpriset och tjänar inga pengar på att sälja elen till dig. Elpriset baseras på Greenelys faktiska inköpspris som inkluderar kostnaden för el, elcertifikat, ursprungsmärkning och avgift till Svenska Kraftnät.

Du kan välja att betala en månadsavgift på 69 kr eller en årsavgift på 588 kr. Du får inte en del av årsavgiften återbetalad om du väljer att avsluta elavtalet i förtid.

Vårt intresse ligger på att få dig som elkund att förbruka så lite så möjligt. Vi har därför gjort det självklara valet att inte tjäna några pengar på elen du förbrukar. Istället tar vi ut en fast avgift för att täcka våra kostnader för framförallt utveckling, drift och support.

Hur fungerar Greenelys timprisavtal?

Med Greenelys elavtal får du ett elpris som alltid följer elbörsens utveckling, utan dolda påslag eller bindningstid.

Elpriserna varierar varje timme, varje dag vilket innebär att du får möjlighet att själv styra och påverka din elkostnad. Eftersom ditt elpris varierar beroende på vilken tid på dygnet du förbrukar el, är det fördelaktigt att förbrukar mest el då den är som billigast.

Som Greenely-kund kan du dra nytta av variationen genom att flytta elförbrukningen då elpriset är som lägst. Det är därför en bra idé att ta smarta steg för att spara el i hemmet, t.ex. genom att värma huset eller ladda elbilen när elpriset är som lägst så att du undviker de högsta pristopparna på dygnet.

Hur kan Greenely hjälpa mig sänka min elkostnad?

Vi på Greenely har utvecklat smarta integrationer som hjälper dig sänka din elkostnad. Med Greenely kan du kontrollera uppvärmning, elbilsladdning, förbrukning och mer - allt genom vår app. Vi ger dig full översikt av din elkonsumtion och tillgång till insiktsfulla analyser, så att du får full koll på hur mycket just ditt hem förbrukar.

Du behöver dock inte nyttja våra integrationer för att sänka din elkostnad - det räcker med att göra små anpassningar i sin dagliga förbrukning. Genom att visa hur din el används tänker vi att du får ett mer medvetet förhållande till elförbrukningen i hemmet. I appen kan du se dagens och morgondagens elpriser i så att du vet när du ska slå på tvättmaskinen eller dra igång diskmaskinen!

Hur mycket sparar jag på att byta till Greenely?

Hur mycket man sparar på att byta till Greenely är en förekommande fråga vi får och utan att veta något om ditt nuvarande elavtal är det svårt att säga.

Det vi vet är att historiskt sett har rörligt elpris varit den billigaste avtalsformen - oavsett vilka förändringar man gör i sin förbrukning. Om du prioriterar lägsta möjliga elpris är alltså vår rekommendation att du är väljer ett elavtal med elpris som följer prisutvecklingen på Nord Pool.

Är du intresserad av mer detaljerad jämförelse är du välkommen att höra av dig till vår support eller boka in ett samtal med Greenelys rådgivare 📞

Hur kan jag se Greenelys elpriser historiskt?

För att följa hur elpriset sett ut historiskt så kan alla som har ett konto följa priserna i datavyn tillsammans med sin egna förbrukning genom att trycka på knappen “Historik”.

Om du är mer intresserad av att följa elprisets utveckling så kan du göra det på Nordpool Spots hemsida. Tänk på att ändra valutan från EUR till SEK samt att kolla på elpriset i ditt elområde. Det pris som visas är i SEK/MWh, för att göra om det till öre/kWh så delar du bara elpriset på 10. Tänk på att alla elpriser som presenteras av Nordpool är inkl. moms. För att veta vilket elområde du tillhör så kan du enkelt kolla upp det på Elområden.se.

Kan jag sälja min solel till Greenely?

Om du har solpaneler och är Greenely-elkund har du möjlighet att tjäna pengar på din solel. Vi ersätter den solel som du själv inte använder för Nord Pools spotpris i just ditt elområde plus 5 öre i påslag, utan månadsavgift.

Villkor för Greenelys produktionsavtal

Kontakta våra support för att få hjälp med produktionsavtalet. Hur man kontaktar oss:

💬 Chatt: Skicka ett meddelande till oss i Greenely-appen eller på greenely.se

✉️ E-post: [email protected]

Hur avslutar jag mitt elavtal med Greenely?

För att säga upp ditt elavtal behöver du signera ett elavtal med någon annan leverantör. Bytet från Greenely sker då automatiskt efter 14 dagar som är din uppsägningstid eller det datum som du angett till din nya elleverantör.

Vi kan inte avsluta elavtalet om vi inte får in en förfrågan från ett annat företag att ta över er som kund. Detta p.g.a lagen om leveransplikt som vi har mot dig.

Hur byter jag elbolag till Greenely?

Det finns två sätt att byta elbolag till Greenely:

1. Ge Greenely fullmakt att byta elbolag

När du tecknar dig på elavtalet genom vår app eller hemsida ger du Greenely fullmakt att kontakta ditt nuvarande elbolag och avsluta ditt befintliga avtal. Genom att låta Greenely hjälpa dig byta elbolag kan du luta dig tillbaka - vi sköter allt som rör bytet till oss. Om du har en bindningstid på ditt befintliga elavtal så bryter vi givetvis inte det i förtid för att inte riskera att du får en brytavgift från din nuvarande elleverantör. Istället genomförs bytet så fort din bindningstid har gått ut!

Det du behöver säkerställa är att:

  • Personnumret som står på elhandelsavtalet är samma person som står på elnätsavtalet i hushållet.

2. Byt själv elbolag genom att mejla in dina person- och anläggningsuppgifter till support

Vill du teckna avtalet direkt genom support behöver du säkerställa när ditt nuvarande elhandelsavtal löper ut hos ditt nuvarande elbolag. Det är viktigt för att undvika brytavgift om ditt nya avtal påbörjas innan bindnings- eller uppsägningstiden löpt ut.

Förutom det behöver du även tänka på följande:

  • Personnumret som står på elhandelsavtalet måste vara samma person som står på elnätsavtalet i hushållet.

  • Du behöver veta vilket datum du är fri för byte för att inte bli debiterad en brytavgift, om du avslutar nuvarande avtal i förtid.

  • Du behöver ha koll på ditt anläggnings-id som står på nätfakturan eller din elmätare. Det är 18 siffror och börjar alltid med 735 999.

Har ni någon bindningstid?

Nej, inte alls! Vi vill ge dig en trygghet som kund att kunna prova på Greenelys elavtal. Tycker du att det inte passar dig så är det fritt fram att byta! Vi har även en trygghetsgaranti där du som kund får tillbaka din månadsavgift efter den första månaden om du inte är nöjd.

Hur betalas fakturorna?

Du får fakturan via email och i appen. Du kan välja att betala den som vanligt via banken eller lägga upp E-faktura eller Autogiro via din bank. Autogiro fixar du genom din bank. Betalningen ska till Greenely Premium AB och ange ditt kundnummer som ditt betalarnummer. Ansökan om e-faktura gör du via din internetbank eller genom att kontakta vår support på [email protected] och skriva vilken bank du har.

Vad innebär el märkt med Bra Miljöval?

El märkt med Bra Miljöval är el från förnybara källor som dessutom uppfyller hårda miljökrav. Till exempel från vattenkraft som inte torrlägger vattendrag, vindkraft som inte står i känsliga naturområden och biobränslen från kontrollerade skogsbruk som tar hänsyn till biologisk mångfald. Sådana krav är exempel på vad som skiljer Bra Miljöval från vanlig så kallad ursprungsmärkning, vilken endast garanterar att elen kommer från en viss energikälla, utan att ställa några miljökrav.

Varför ska du som kund välja el märkt Bra Miljöval?

  • Du får bara el från förnybara källor – vindkraft, vattenkraft, biomassa och solkraft.

  • Du ställer krav på att den förnybara elproduktionen uppfyller hårda miljökrav som tar hänsyn till miljö, klimat, djur, växter och människor.

  • Du hjälper till att öka efterfrågan på förnybar el med höga miljökrav.

  • Du minskar efterfrågan på smutsig el som kärnkraft

  • Du bidrar till klimatsmarta val i vardagen

  • Du bidrar till projekt som reparerar miljöskador och minskar energianvändningen.

Vart kan jag läsa era allmänna villkor? 

Avtalsvillkor för elavtalet

Avtalsvillkor för produktionsavtalet

Hittade du svaret?